Odkud je dřevo?

10.10.2018

Výroba známek tu již svůj článek má.
Já bych ráda popsala odkud se bere dřevo, které je pro známky určené. 

Dřevo pochází z našich Borských lesů poblíž Českých Budějovic. Náš oblíbený Borský lesík máme kousek od svého bydliště a byl pro nás útočištěm klidu, relaxace, venčení nebo trénování našich psů, či nás samotných. To se letos ovšem změnilo.
Les, ač by se na první pohled vůbec nezdálo, začal chřadnout a trpět díky přemnožení Kůrovcem. Bohužel se majiteli lesů nepodařilo včas zareagovat a les se na úkor velkému napadení musel ze 70 % vykácet.

Místo krásných úzkých cestiček lemujících velmi hustý les, zbylo jen pár velkých mýtin se zbytky zachovalých stromů. Všechny mýtiny jsou nyní pokryty popadanými ztrouchnivělými stromy nebo oštěpky z pokácených stromů. 

Naše známky, jsou tvořeny právě z těchto spadaných a pokácených stromů, které měly čas přes velmi parné léto vysychat. Někdy mi zabere opravdu hodně času, abych našla správně proschlý, široký a zdravý kus větve. 
Žádný zdravý rostoucí strom nikdy nepřišel do naší dílničky pod ruce k výrobě psích známek.