* Translation to English *

If you are interested in translating the page into English, you must:

- Open www.woobojky.cz in the Google Chrome browser

- Right-click and select Translate to English

- Use the site in your language

Übersetzung ins Deutsche

Wenn Sie daran interessiert sind, die Seite ins Deutsche zu übersetzen, müssen Sie:

- Öffnen Sie www.woobojky.cz im Google Chrome-Browser

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Nach Deutsch übersetzen

- Verwenden Sie die Website in Ihrer Sprache

Tłumaczenie na język polski

W przypadku zainteresowania tłumaczeniem strony na język niemiecki należy:

- Otwórz www.woobojky.cz w Google Chrome

- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przetłumacz na polski

- Korzystaj z witryny w swoim języku